Full black, slim edition. Outdoor/indoor. Tillverkas i Sverige.

Ingen luftsolfångare på marknaden har tillnärmelsevis lika hög verkningsgrad som Full Black, i synnerhet inte vid kall utomhustemperatur. Dessutom ger den även tillskott vid måttligt molnigt väder. Absorbatorn är en så kallad superselektiv-absorbator, vilken är mycket, mycket effektivare än en svärtad plåt. (En "vanlig" svart plåt återstrålar lika mycket som den absorberar, vilket gör den till en dålig absorbator i en luftsolfångare. Av samma anledning är många i varm ökenmiljö klädda i svart - värmen återstrålar från den svarta ytan.) Superabsorbatorn däremot, "låser in" strålningen, och växlar den istället effektivt till inblåsande varmluft.
 
Verkningsgraden för Full black, slim edition, är ännu något högre(!) än för Solfläkten 2.0, men måtten är desamma; 75 x 100 cm., och 100 x 150 cm. för den större. Vikten blir lägre, 5 resp. 9 kg. Årsutbytet är drygt 1000 kWh för den mindre och drygt 2000 kWh för den större. Betalar sig således redan efter ett par, tre år(!) Återbetalningstiden för ex. luftvärmepumpar är mycket längre, och solceller har i realiteten minst 15 års återbetalningstid.
 
Full black, slim edition levereras med färdigmonterade väder- och korossionsbeständiga väggfästen och inbyggd termostat för 25 grader. Den går endast i gång när den blåser in 25 grader eller varmare. Även ställbar nätadapter för önskad fläkthastighet samt 1 meter luftrör ingår.
 
Full black, slim edition går att montera stående eller liggande.
 
Pris för 1,5 kvm, komplett enligt ovan, är 4.895 kr., och 3.895 kr. för 0,75 kvm. Frakt till kommer med 300 kronor.

Den kan också drivas med en 10 W solcell om el saknas. Årskostnaden vid adapterdrift blir ett par tior, och således försumbart jämfört med värdet av värmetillskottet.

Solfläkten drivs alltså antingen med adapter och fast termostat - eller 10 W (anpassad) solcell, inte både och.
 
10 W solpanel kostar 695 kr. och kan beställas av Solkungen AB.

Det finns några varianter av så kallade luftsolfångare på marknaden, men svensktillverkade Full Black, slim edition, skiljer sig genom att bland annat använda inomhusluften. Det ger självklart effektivare uppvärmning jämfört med att värma utomhusluften, samt att risken för att blåsa in sporer och pollen som börjar gro i inomhusspringor elimineras. Dessutom bildas mögel i utenheten, som bålser in(!) Likaså riskerar övertryck, genom att blåsa in utomhusluft, orsaka fuktskador. (Alla lokaler har därför så kallad balanserad ventilation, varken över- eller undertryck.)

Likaså har Solfläkten luftrör av plast med liten diameter - att ha lufrör i metall, dessutom med stor diameter, ger kallras...

Effekten för en luftsolfångare beräknas genom skillnaden i temperatur mellan ut-/inblåsluft, multiplicerat med luftflödet. Även om utblåsluften i en luftsolfångare kanske känns varm - så kan ändå effekten vara obetydlig ("värdet" av värmen) - detta då luftflödet är väldigt lågt.

Den teoretiskt högsta effekt 1 kvm luftsolfångare kan ha, är temperaturskillnaden x 1.3 (konstant) x luftflödet liter/sekund. Om en luftsolfångare uppges blåsa ett visst antal liter/sekund, säg 100 kbm/timme = 28 liter/sekund, så är den teoretiskt högsta temperaturökning den kan ge, 27 grader: 27 x 1,3 x 28 = 982,3 W (Vid 100% verkningsgrad - vilket ingen solenergiprodukt har. Vid maximal solinstrålning/kvm som är ca. 1000 W.)

Effekten på en luftsolfångare beror på luftflödet. Att ange luftflödet för en luftsolfångare genom att ange fläktens kapacitet, är direkt vilseledande. En axiell fläkts kapacitet, det som står på fläktetiketten, är dess "friblås" - d.v.s. när fläkten varken behöver suga eller trycka. Om en axiell fläkt exempelvis används för att suga luft genom en luftsolfångare, sjunker luftflödet dramatiskt. Om fläktens "friblås" är 100 kbm/h, kanske det verkliga luftflödet är 15 kbm/h.

Alltså kan en luftsolfångare - om utomhustemperaturen är lägre än inomhustemperaturen - aldrig ge ens i närheten av 27 graders temperaturökning/kvm luftsolfångare, om uppgivet luftflöde är exempelvis 100 kbm/timme, vilket produkter i handeln som påminner om Solfläkten, påstår. Likaså påstås om  produkter liknande Solfläkten, att de värmer upp en viss yta/volym - det beror ju helt på hur lokalen är isolerad samt vad som avses med "uppvärmning". Är en halv grads uppvärmning "uppvärmning"? Årsubyte i kWh är däremot relevant information. Hur produkten fungerar vid minusgrader, måttlig molnighet, är helt avgörande för årsutbytet.

Full Black (indoor), bilderna nedan, har samma höga verkningsgrad som outdoor-modellen, men har ett lövtunnt specialglas för maximalt ljusgenomssläpp. Detta då exempelvis växthusets glasvägg, minskar solinstrålingen något innan den når absorbatorn i Full Black (indoor). Frontglaset lämpar sig ej för utomhusbruk. Finessen med modellen är att den tar tillvara solinstrålningen som passerar växthuset, glasade uterummet/balkongen, då den placeras mot bakre väggen, vänd inåt mot solen, samt att det inte behövs håltagningar för insug/utblås. Den lilla solcellen för driften kan placeras på valfritt ställe inne i exempelvis växthuset. Då vikten endast är knappt 4 kilo, kan placeringen för luftsolfångaren enkelt ändras efter solens gång. 4.195 kr. för mindre modellen 0,75 kvm, 5.195 kr. för den större 1,5 kvm.

 
 

Videon spelades in 210212, 14.45. Utetemp. minus fem grader.Temperaturökningen är alltså över 30 grader(!), om den arbetat med inomhusluften (som den skall göra), skulle returluften varit 35-40 grader.

# Extremt effektiv absorbator (jämförd med svartmålad plåt)
# Full Black betalar sig snabbare än den bästa värmepump
# Mer än fyra gånger(!) effektivare jämförd med solceller
# Mycket låg vikt, lätthanterad - enkel gör-det-självmontering
# Årsutbyte >1000 kWh, i videon, 100 x 75 x 3 cm., 5 kg
# Årsutbyte >2000 kWh, större variant, 150 x 100 x 3 cm., 9 kg
# Integrerad termostat sköter start/stopp
# Fungerar utmärkt även vid kallare än 20 minus(!)
# Ställbar ljudnivå/luftflöde
# Kan drivas med solcell om el saknas

Fläktlådan längst ner på bilden är endast 11x7x12 cm. Över utblåshålet, högst upp, har kunden valt ett något större ventilgaller av plast. Om mindre önskas, finns båtventilgaller som säljs av alla båttillbehörsfirmor och kostar några tior. Litet båtventilgaller bör dock ha "fritt blås" - en del varianter har "yta" mellan lamellerna vilket delvis begränsar luftflödet. (Vi skickar inte med ventilgaller då det finns så många olika uppfattningar om vad som ser "snyggt" ut på insidan...;=) 

Full Black (indoor) levereras komplett med fläkt, solcell samt vinklat, ställbart utblåsrör. Finns i måtten 100x75x3 cm./4 kg, samt 150x100x3 cm./9 kg.

Elkabeln mellan solcellen och fläkten ingår ej, då längdbehovet är olika hos varje användare. Vanlig lampsladd fungerar utmärkt. Tack vare att fläkten har förstärkta komponenter, kan solcellen kopplas direkt mot fläkten, utan omvandlare(!)

Enkel att använda, i detta fall är den ställd på en pall, men går ju naturligtvis även att hänga upp på väggen, då vikten är så låg. Utblåsröret skymtar bakom enheten. Den kan vridas för önskad blåsriktning.

Full Black (indoor) kan placeras liggande eller stående. Frontglaset är lätt kupolformat för att koncentrera solinstrålningen mot absorbatorn.

Den tryckstarka fläkten blåser hela 43 kubikmeter luft i timmen(!), och kan enkelt tas av från luftsolfångaren för att på sommaren blåsa in svalka i växhuset, som på bilden, placerad utanför dörrmynningen. Eller varför inte ge svalka på uteplatsen - det är ju bara att ta med solcellen och fläkten dit svalka önskas(!)